Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

kinga
Play fullscreen
Lissie & Ellie Goulding - Everywhere I go

Tell me how's the way to be,
tell me how's the way to go,
tell me all that I should know.

December 22 2012

kinga
3539 f1b3 420
kinga
kinga
Play fullscreen
Afromental ft. VNM & Sound'n'Grace - It's my life

Dear Dad,
life's a struggle.
All I have is sore knuckles
.

I woke up this morning and the light was shining on me.
I heard a voice in my head "Stand up, feel the morning breeze.
It’s gonna give you a lot of hope.
You’re gonna go where you wanna go."
I’m gonna live my way, you won’t be stopping me!
IT'S MY LIFE!

November 17 2012

kinga
Play fullscreen
IMANY - You will never know

You will never know, I will never show...
what I feel, what I need from you.

You won't find out what's been killing me.
Reposted byczrnajagodawiecznazmarzlinapanafax

September 13 2012

kinga
kinga
6478 9aa6 420
Reposted frommalaya malaya viawishyouwerehere wishyouwerehere
kinga

Tumblr_m96csmugs41qeoi7yo1_500_large

Reposted fromcarly carly viawishyouwerehere wishyouwerehere

September 12 2012

kinga
Play fullscreen
Pezet - Byłem feat. Aś

Byłem wciąż rozmarzony. Nosiłem wtedy szerokie spodnie,
nie piłem, a jeśli, to mało, żyłem i żyć mi się chciało.
Byłem zwykłym przechodniem.
Mało wiedziałem o świecie i sobie, nie miałem jeszcze nikogo na stałe.
Tyle przez ten czas stało się, chciałem cały dzień pełną parą biec do niej.
Miałem wiarę niezachwianą. Lęk pojawił się kilka lat później.
I nic nie zostało z niej, stało się, mówią: trudno,
a ja myślę, że chyba jest trudniej.

(...)
Pierwszy hajs wydawałem na wódkę,
A imprezy trwały do rana
I chyba dostałem to, co zawsze chciałem mieć
Chwilę przed tym, nim to przeszło w destrukcję.
Pokrótce kim byłem, co miałem.
Myślę o tym całe dnie, całe.
Moje życie teraz mam przed oczami
i chociaż rzuciłem, teraz chyba zapalę.
(...)
Byłem w miejscach, gdzie szampan był drogi.
Parkowały tam szybkie samochody.
Mnóstwo pięknych kobiet i szpan,
Marmurowe podłogi i bar.
Miały drogie ciuchy, długie nogi
I urodę rodem z teledysków Dody.
Szybko schodziły na drugi plan
Gdy kończyła się noc i pryskał czar.
Byłem tam, żyłem ponad stan,
A tym laskom daleko było do dam.
Byłem też spłukany i głodny.
I choć nie wie nikt o tym, tak jak o łzach,
które same czasem napływały do oczu,
to kilka razy wychodziłem na dach...
Nie wiem po co, może po to, by skoczyć,
ale jednak jestem tu przez odwagę lub strach.

Bywałem zerem i globtroterem i
Menelem z pustym portfelem,
Dobrym kochankiem, kiepskim partnerem
I na odwrót, gdy nie piłem zbyt wiele.
Nie wiem czego mi brak, wiem niewiele.
Czasem żyłem jak w snach, jak Van Halen.
Byłem wolny jak ptak i skończony nieraz,

Lecz nigdy słabym raperem.

September 05 2012

kinga
Play fullscreen
Lissie & Ellie Goulding - Everywhere I go

Tell me how's the way to go,
tell me why I feel so low...

September 02 2012

kinga
Play fullscreen
Lissie - When I'm Alone

I turned my back...
You were gone in a flash like you always do.
You’ve always gone off somewhere else.

And when the phone rang... and I thought it was you...
And I sprung like a kid who just got out of school...
But it’s almost always never you. Never you.


I scream like a child. My insides went wild.

When I’m alone with you... you make me feel... you make me feel...
When I’m alone with you... you are the one! you are the one!

When I reach out and I only grab air...
And it kills me to think that you never did care and it’s hopeless...
You’ve always gone off somewhere else.

And I’m throwing a tantrum. Why are you such a phantom?

Reminds me of home when you’re around me.
Next time you leave don’t go without me!
Reposted bymarcimagschoki marcimagschoki

August 06 2012

kinga
Play fullscreen
Eva Cassidy - Ain't no sunshine

Ain't no sunshine when he's gone.
It's not warm when he's away.
Ain't no sunshine when he's gone and he's always gone too long...
anytime he goes away.

July 10 2012

kinga
Play fullscreen
Pearl Jam - Black

I know you'll be a star in somebody else's sky...
but why... why can't it be mine?

nic lepszego na tym świecie nie ma.
Reposted bygummibeervoid37

May 13 2012

kinga
Reposted frommae mae viamithrim mithrim

May 12 2012

kinga
Play fullscreen
Birdy - People Help The People

Oh and if I had a brain, oh and if I had a brain...
I'd be cold as a stone and rich as the fool,
that turned all those good hearts away.

People! Help the people!
Reposted bymithrim mithrim

February 12 2012

kinga
9609 342b 420
Reposted fromdestinyy destinyy viavictories victories
kinga
4985 4132 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju
kinga
7584 f6fb 420
Reposted fromintrigante intrigante viadrogadoraju drogadoraju
kinga
Play fullscreen
Lana Del Rey - Radio

Now my life is sweet like cinnamon,
like a fucking dream i'm living in.
Baby love me, cause i'm playing on the radio.
How do you like me now?

Lick me up and take me like vitamin,
'cause my body's sweet like sugar venom, oh yeah.
Baby love me cause i'm playing on the radio.
how do you like me now?
Reposted byandzxa andzxa

February 09 2012

kinga
Play fullscreen
Lana Del Rey - Million Dollar Man

It isn't that hard boy to like you or love you.
I'd follow you down, down, down,
you're unbelievable!
If you're going crazy just grab me and take me...
I'd follow you down down down, anywhere, anywhere.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl