Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2012

kinga
Reposted fromshit-happens shit-happens viaplotkara plotkara
kinga
Play fullscreen
Lana Del Rey - Video Games

It's you, it's you, it's all for you! Everything I do.
I tell you all the time - Heaven is a place on earth with you.
Tell me all the things you want to do...
I heard that you like the bad girls.
Honey, is that true?

It's better than I ever even knew.
They say that the world was built for two...
Only worth living if somebody is loving you,
Baby now you do.

He holds me in his big arms...

Drunk. And I am seeing stars...
This is all I think of.

January 14 2012

kinga
Play fullscreen
Laura Izibor - Mmm...

Make everything so simple in a crazy world
and I'm trying to find the words to say...
You make everything alright just by being around, boy!
Mmm... you make me wanna sing.

You're my light in the dark guiding, guiding me home.
And your faith in me, is all I need, baby.
Mmm... your love it sets me free.
kinga

December 29 2011

kinga
Play fullscreen
Placebo - Holocaust

Everybody goes, leaving those who fall behind;
Everybody goes as far as they can. They don't just care.
Reposted byizz09 izz09

December 03 2011

kinga
Play fullscreen
Selah Sue - Peace of mind
kinga
Play fullscreen
Selah Sue - Crazy Vibes

Cuz I do know what it's like to feel sad all the time,
but you see, wicked vibes bring the joy in your life!

The rhytm is magic and it gets me out;
again and again and I feel like i'm flying;
it lifts me up-up again and again and and...
kinga
Play fullscreen
Rihanna - Where have you been?

I've been everywhere, man, looking for someone
Someone who can please me, love me all night long
I've been everywhere, man, looking for you babe

Where have you been, cause I never see you out
Are you hiding from me, yeah? Somewhere in the crowd..

Where have you been,
all my life?
Reposted by18izz09

November 12 2011

kinga
Play fullscreen
Selah Sue - Raggamuffin

shilly tilly wally tilly tilly
shilly shilly yeahh
shilly tilly wally tilly tilly
ye-yeahh
the vibe is so right

November 07 2011

kinga
Play fullscreen
Selah Sue - Raggamuffin (Acoustic)
kinga
Play fullscreen
Selah Sue - Raggamuffin
kinga

September 11 2011

kinga
Play fullscreen
The Pretty Reckless - Make Me Wanna Die

Taste me, drink my soul,
show me all the things that I shouldn't know.
..
You make me wanna die, I'll never be good enough.
Everytime I look inside your eyes - you make me wanna die.

But everything looks better when the sun goes down.
Reposted byvictoriesdrogadorajuthepretty-reckless

August 28 2011

kinga
Play fullscreen
The Pretty Reckless - Zombie

To all of you who've wronged me: I am, I am a zombie.
Again, again you want me to fall on my head.
I am, I am, I am a zombie,
how low, how low, how low will you push me to go, to go, to go,
before I lay down dead...
Reposted bygentlemadman gentlemadman

June 18 2011

kinga
Play fullscreen
Eddie Vedder - Long Nights

Long nights allow me to feel (...)
I will always be better than before.

June 09 2011

kinga
9272 7f2d
kinga
Play fullscreen
Dżem - Partyzant

Kryję twarz za zasłoną rąk, gdybym mógł pewnie uciekłbym stąd.
Ciągle myślę, gdzie był błąd, gdzie był mój błąd.

Wkoło brzmią kanonady bomb, a mój dom parę kroków stąd.
Paru ludzi jeszcze wczoraj a dziś zostałem całkiem sam.

Czy los przesądzony jest, czy zgubiony jestem już?
Mój los, zły los...

Tak walczę ze złem, a zło rośnie we mnie z każdym dniem.
Jaki w tym sens? Gdy zabijam, czuję się lżej. I coraz mnie mniej...
A zło rośnie we mnie z każdym dniem.

[...]

Boże mój, czemu bawią się tak? W imię czego niszczą mój świat?

I nadzieję na następny dzień... I wiarę... I wiarę w sens.

Tu niedawno stał mój dom, wszystko kwitło po horyzont.
A spokoju nie zakłócał nikt. Nie zakłócał nikt.

Odkąd ktoś kilometry wgłąb znalazł ropę, kazał zwijać się stąd...
Wziąłem broń, broniąc tego co mam.
Stałem się złym partyzantem, którego ściga prawy świat.
Reposted byMagnolia11zapalenieosierdzia

June 05 2011

3938 9689 420

“Good morning, Beautiful.”

Reposted fromerial erial viaplotkara plotkara

May 29 2011

kinga
Play fullscreen
John Frusciante - Before The Beginning ♥
Reposted bysugarman7 sugarman7

May 28 2011

kinga
4067 cf2d
Reposted byMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl